Blauwdruk:

Vooralsnog zoek ik een reden, voordat ik ‘toestemming’ krijg om vorm of materiaal ‘te laten lopen’.

Het landschap heeft een oervorm doordat oogpunt in het landschap altijd bepalend is.

Eerst ga ik in op deze oervorm.

Daaroverheen mag ik elke afbeelding pakken, om hier overheen te schilderen/tekenen.

Hierbij maak ik gebruik van ons ‘immense archief’ die wij tot onze beschikking hebben.